Päätöksenteko

Kuntayhtymän päätökset tehdään yhtymäkokouksessa, jossa on neljä edustajaa Sodankylän kunnasta,
kolme edustajaa Inarin kunnasta ja kaksi edustajaa Utsjoen kunnasta. Yhtymäkokouksen jäsenet:

Jari Huotari, pj.
Mikko Maijala, I vpj.
Uula Tapiola, II vpj.
Janne Tervahauta
Anni Koivisto
Riikka Karppinen
Tuula Annala
Arja Mäkitalo
Marjatta Kordelin