Työvaliokunta valmistelee asiat yhtymäkokouksen päätettäväksi. Työvaliokunnassa ovat Jari Rantapelkonen Sodankylästä, Tommi Kasurinen Inarista ja Päivi Kontio Utsjoelta yhdessä PLAKYn Reija Viinasen kanssa.

Kuntayhtymän päätökset tehdään yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksen jäsenet:

Arto Pohjanrinne, pj.
Jari Huotari, I vpj.
Tuula Annala, II vpj.
Janne Tervahauta
Anni Koivisto
Riikka Karppinen
Tuula Annala
Arja Mäkitalo
Marjatta Kordelin
Mikko Maijala