Työvaliokunta valmistelee asiat yhtymäkokouksen päätettäväksi. Työvaliokunnan muodostavat jäsenkuntien kunnanjohtajat yhdessä kehittämispäällikön kanssa. Työvaliokunnassa ovat Jari Rantapelkonen Sodankylästä, Tommi Kasurinen Inarista ja  Tanja Lepistö Utsjoelta yhdessä PLAKYn Johanna Mikkolan kanssa.

Kuntayhtymän päätökset tehdään yhtymäkokouksessa, jossa on neljä edustajaa Sodankylän kunnasta,
kolme edustajaa Inarin kunnasta ja kaksi edustajaa Utsjoen kunnasta. Yhtymäkokouksen jäsenet:

Jari Huotari, pj.
Mikko Maijala, I vpj.
Uula Tapiola, II vpj.
Janne Tervahauta
Anni Koivisto
Riikka Karppinen
Tuula Annala
Arja Mäkitalo
Marjatta Kordelin