Hankkeet

PLAKY selvittää mahdollisuuksia toteuttaa uusia EU-hankkeita tulevalla ohjelmakaudella ja painottuen etenkin edunvalvonnan painopisteisiin eli asumiseen, osaavaan työvoimaan sekä saavutettavuuteen. Ensimmäisenä uuden ajan hankkeena olemme käynnistäneet EIP-hankkeen yhteystyössä Pohjois- ja Itä-Lapin kuntien kanssa. Alkuvuodesta on käynnistynyt myös NPA-rahoituksen (Northern Periphery and Arctic) saanut kansainvälisen hankekonsortion hakema GLOW (Sustainable Green energy tehcnoLogy solutions for tOurism groWth)

 

Team Sixpack tukee kuntien ja yritysten kansainvälistymistä