Hankkeet - Projects

PLAKY selvittää EU-hankemahdollisuuksia alkaneella ohjelmakaudella etenkin edunvalvonnan painopisteisiin eli asumiseen, osaavaan työvoimaan ja saavutettavuuteen sekä uutena painopisteenä myös energiaan liittyen.

EIP-hanke (Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa) on päättynyt.

Alkuvuodesta on käynnistynyt NPA-rahoituksen (Northern Periphery and Arctic) saanut kansainvälisen hankekonsortion hakema GLOW (Sustainable Green energy tehcnoLogy solutions for tOurism groWth)

Hankkeet 1Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa (EIP) 4