GLOW Sustainable Green energy tehcnoLogy solutions for tOurism groWth

GLOW2.0 Green energy technologies for tourism growth

Pohjoinen Periferia ja Arktinen-ohjelma rahoittaa GLOW2.0-hanketta, jonka tarkoituksena on kannustaa ja auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita lisäämään vuoden pimeimmän ajan matkailullista vetovoimaa. Tavoitteena on vahvistaa alueen matkailun ympärivuotisuutta ja tehdä elinkeinosta paremmin kannattavaa myös pienille yrityksille.

Hankkeen aikana yrityksille tarjotaan koulutusta ja tietopaketteja valaisemattoman taivaan matkailulliseen hyödyntämiseen liittyen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
– astroturismi, revontulet ja tähtien katselu (Linnunrata, tähtikuviot ja niihin liittyvät tarinat)
– matkailuaktiviteetit, joissa pimeyttä hyödynnetään
– tietous valosaasteesta ja siitä, miten ympäristöä voi varjella liialliselta valolta (esim. miten suunnata valaistus)

Hankkeen kolme pääteemaa ovat:
1. Yritysten valmiuksien vahvistaminen pimeään taivaaseen liittyvien matkailupalveluiden tarjoamisessa, markkinoinnissa ja myynninedistämisessä; yritysten tutustuttaminen helppokäyttöiseen immersiiviseen teknologiaan (AR, VR) ja sen hyödyntämiseen matkailun liiketoiminnassa.

2. Virtuaalisen planetaarion, 360-valokuvauksen ja tähtien teknologisten katselusovellusten kehittäminen, jotta katselukokemuksia voidaan jakaa ja mukauttaa hankkeessa mukana olevien alueiden tarpeisiin. Virtuaalisen planetaarion toteuttamisesta vastaa hankkeen norjalainen kumppani (The Arctic University, Narvik Campus)

3. Dark Skies -matkailukonseptin vahvistaminen ja edistäminen koko NPA-alueella siten, että huomioidaan myös luonnonvarat.

Tuloksissa huomioidaan nykyiset matkailustrategiat ja luonnon- ja kulttuuriperintöä koskevat muut matkailupalvelut. Niiden avulla yritykset voivat kehittää omia, taloudellisesti kannattavia vihreitä liiketoimintamallejaan, jotka säästävät luonnonvaroja. Tavoitteena on, että jokainen hankkeessa mukana oleva alue parantaa matkailutarjontaansa ja viestii siitä tehokkaasti.

Kokonaisbudjetti: € 1,798,328.64
ERDF-rahoituksen osuus: € 1,366,645.00

KUMPPANIT:
Karelia-ammattikorkeakoulu, koordinaattori
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä (PLAKY) (Sodankylä, Inari, Utsjoki)
Federation of Regional Authorities NW Iceland (Islanti)
The Gaeltacht Authority (Irlanti)
Innovation and Management Centre WestBIC (Irlanti)
UiT The Arctic University of Norway (Norja)


LIITÄNNÄISKUMPPANIT
Ulster University (Pohjois-Irlanti)
Snæfellsnes Regional Park (Islanti)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ELY-keskus (Suomi)
National Parks and Wildlife Services (Irlanti)
Värriön tutkimusasema, Helsingin yliopisto (Suomi)
Hólar University (Islanti)
Sodankylän geofysiikan observatorio, Oulun yliopisto (Suomi)

Internet-sivu: https://glow.karelia.fi/

Seuraa hankkeen kuulumisia: Facebook

Lisää hankkeita